Visie

Van oudsher heeft de mens zelf zijn plek gekozen om te voorzien in zijn of haar onderdak.
In de loop der tijd zijn er specialisaties ontstaan waarin de ene mens voor de ander iets bedenkt of maakt.
Zo is het ook gegaan met huisvesting, die tegenwoordig door overheid, architecten en aannemers wordt geregeld en waarvoor diverse vormgevers ontwerpen.
Door diverse bedrijven worden diverse materialen en halffabrikaten geleverd waarmee de ontwerpen kunnen worden gerealiseerd.
Al deze partijen zijn verantwoordelijk voor het eindproduct wat betreft de consequenties die de gerealiseerde huisvesting heeft voor de samenleving.