Werkwijze

In ons eerste gesprek zal ik samen met u gaan inventariseren wat we willen delen, wat we elkaar te bieden hebben, wat we van elkaar verwachten en welke voorwaarden we daaraan stellen.
Samen verzamelen we zoveel mogelijk informatie over uw wensen en leefwijze zodat er een compleet beeld geschetst wordt.
Gaat het om nieuwbouw, verbouwing, renovatie of hergebruik en welk budget heeft u in gedachten?
Afhankelijk van de complexiteit van de opgave stelt onder-Dak een "programma van eisen" op, dat de leidraad is voor het ontwerpproces.
Ook wordt in dit stadium het begrip 'duurzaam bouwen' besproken en de impact die het gerealiseerde ontwerp kan hebben op onze samenleving.